Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck
tankefeltterapi kan bidra til å forbedre den psykiske helsen ved å manipulere energibanene i meridianene

TFT-TANKEFELTTERAPI
fra kr. 700,-

TFT er en behandlingsmetode for psykisk relaterte problemer, og dekker områder som fobier, angst, traumer, frykt, tvangstanker, avhengighet m.m.
Resultater oppnås som oftest raskt. TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi. Ved lett fingerbanking etter bestemte mønstre stimuleres bestemte punkter på kroppens energibaner.
På samme måte som f.eks akupunktur har måter å behandle plager ved å påvirke energistrømmene i meridianene, benyttes disse punktene også til å behandle emosjonelle plager ved bruk av TankeFeltTerapi (TFT).

Ta kontakt på tlf: 99 72 05 08 Eller e-post: linda@lk-helhetsterapi.no