Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

KURSOVERSIKT

Nye kurs holdes i JaYoga sine lokaler på Høvik:
Sprituell utvikling: 19-21.09 2014
(første av tre moduler)

Nye kurs på Bio Medicus Akademiet
Meridianmassasje: 10-14.10 2014
Healing:
januar 2015 (dato kommer)