Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

KLARSYNT VEILEDNING
Fra kr. 800,-

Ved klarsynt veiledning formidles normalt opplysninger og råd som er relatert til den livsfase du befinner deg i her og nå, og er ment som hjelp til selvhjelp. Informasjonen som kommer kan gjøre det enklere for deg å foreta eventuelle valg og nødvendige endringer for å forbedre din livssituasjon.

Klarsyn er en evne til å motta informasjon fra andre dimensjoner enn den fysiske, og veiledere fra andre dimensjoner er ofte tilstede under konsultasjonen og hjelper til.


For bestilling, tlf: 99 72 05 08
Eller send e-post:

linda@lk-helhetsterapi.no