Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

KURS I
INTUITIV HEALING

Kurs kommer i januar 2015 og holdes ved Bio Medicus Akademiet.

På dette kurset lærerer man om healing og dens kraft ved bruk av intuitive arbeidsmetoder hvor vi går igjennom alt det som spenner innenfor healingens energier og hvordan jobbe utifra klientens behov og bli trygg på egen kraft og hva som foregår, uten å være låst fast i ritualer og forhåndbestemte grep.

Intuitiv healing er en kraftfull healingform og healer og mottagers energi kommuniserer om hva, hvor mye og hvordan behovet er for healing.

Påmelding: tlf: 22 93 13 40
Eller post@biomedicusakademiet.no

Å arbeide intuitivt handler i høy grad om å utvikle full tillit til healingens kraft og kurset vil være relevant for de som ønsker å utvikle kontakt og fortrolighet til den universelle energien og lære å bruke den, og å kunne gå ut med et diplom og føle seg trygg som healer og vite at dette kan de bruke. Noe av det som er viktig å gjennomgå er bla. etikk, avklaring av healers interessefelt, ego kontra det høyere selv, chakralære, aura og selvfølgelig mye praktisk arbeid.

Som deltager på kurset må du være forberedt på å praktisere healing mellom kursbolkene, det skal innleveres klientrapporter og det avholdes en teoretisk prøve ved kursets siste dag. Med noe tid mellom hver kursweekend får du mulighet for å praktisere og bli tryggere på å bruke healing som verktøy, enten for deg selv eller med tanke på å hjelpe andre rundt deg.