Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

HUSRENS
fra kr. 1200,- pr. time

Enkelte personer opplever en uro, utrygghet eller hendelser som er vanskelig å forklare i huset. Dette kan oppleves som belastende. Det kan være lyder, ting som flytter på seg, kalde gufs og tung energi som tapper en. En husrens vil kunne bidra til en normalisering av forholdene, og være til lettelse for de som har vært utsatt for dette. Ved husrens balanseres energiene. Jeg gjør meg kjent med energiene, formidler eventuellt beskjeder ved kanalisering, for så å gå inn i prosessen, og renser huset/området med det formål å gjenopprette rolige og trygge omgivelser.

Ta kontakt på tlf: 99 72 05 08
Eller send meg en e-post:
linda@lk-helhetsterapi.no

Ulike behandlinger tilpasses dine behov.