Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

KURS I SPIRITUELL UTVIKLING

Kurset foregår over 3 enkeltstående moduler, fordelt over 3 weekender.
Kursbevis deles ut etter hver modul.

Pris: kr. 2950,- pr modul.
Neste kurs holdes i Ja yoga sine lokaler på Høvik.

Modul 1
19-21/09/14
FREDAG 16.00-19.00,
LØRDAG/SØNDAG 10.00-17.00
Modul 2 og 3 settes opp høsten 2014. Hver modul gjennomføres enkeltstående med avsluttende prøve og kursbevis.
Det anbefales at man gjennomfører modulene i den oppsatte rekkefølge.

Påmelding: kurs@lk-helhetsterapi.no eller ring Linda Kronbæck tlf: 997 20 508.

Modul 1
Healing omhandler healingenergienes kraftfulle påvirkning. Du lærer å identifisere dine egne og andres energier og hvordan bruke healing på den måte du ønsker. Vi tar for oss healing ved berøring, healing i energifeltet og fjernhealing. Vi arbeider mye praktisk og det vil også bli en del mentale øvelser som meditasjon for å åpne opp for og få sterkere kontakt med dine healingenergier. Grad av åpenhet og kontakt med egne energier påvirker din utviklingshastighet. Kurset vil gi deg trygghet til å ta healing til det nivå du selv ønsker, om det kun er for personlig vekst eller for å kunne hjelpe andre.
Modul 2
Healingarbeide og klarsyn går i dybden på hvordan arbeide aktivt med healing og utvikle ditt klarsyn.
Modul 3
Healingarbeide og hvordan oppnå en dypere kontakt med åndeverdenen.