Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck
Healing kan gi økt livskvalitet og hjelpe mennesker til bedre helse både psykisk og fysisk

HEALING
fra kr. 700,-

Healing som behandlingsform søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, så vel fysisk som psykisk.
Ved healing påvirkes energier hos klienten og denne prosessen kan bringe klienten i kontakt med sine egne helbredelsesressurser.
En healer er en kanal for den universelle energien, og kan ofte sanses av både healer og klient.
Opplevelsen av healing er forskjellig fra person til person, men det å oppleve påfallende ro, varme, kulde, energistrømninger, se farger eller få kontakt med følelser og minner er noe som ofte oppleves under healing.

Ta kontakt, tlf: 99 72 05 08 Eller på e-post:
linda@lk-helhetsterapi.no