Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

BEHANDLINGER

Mange mennesker i dag er blitt mer bevisst sin egen helse og tar mer ansvar for den enn tidligere. Dette har ført til at fler søker hjelp utover tradisjonelt helsevesen.

Noe av det jeg tilbyr kan være en hjelp videre på veien til god helse
og et aktivt liv.

Antall behandlinger du trenger avhenger av type plager og behandlingsform. Normalt vil du trenge mellom 3-10 behandlinger.

Ta kontakt på tlf: 99 72 05 08
Eller send meg en e-post:

linda@lk-helhetsterapi.no

Ulike behandlinger tilpasses dine behov.