Helhetsterapi utføres proffesjonellt av Linda Kronbæck

ØREAKUPUNKTUR
fra kr. 700,-

Øreakupunktur er en behandlingsform hvor trykkømfintlige punkter i øret behandles. Punktene i øret danner et bilde av mennesket -et ørekart. De trykkømfintlige punktene indikerer en ubalanse i kroppen. Ubalanse kan føre til diverse helseplager. Med små tynne nåler stimuleres de ømme punktene. Dette kan gi gode resultater for din helse.

Ønsker du mer informasjon?
Ring meg på tlf: 99 72 05 08
Eller send en e-post:

linda@lk-helhetsterapi.no